Inschrijfformulier

Leuk dat je ons komt versterken!

  • Rijdende leden (lessende leden) hebben recht op 1,2 of 3 lessen per week, vrij rijden in de hal en deelname aan activiteiten;
  • Vrij rijdende leden hebben recht op vrij rijden en deelname aan activiteiten;
  • Startkaartleden hebben recht op deelname aan activiteiten. Zij hebben geen recht op les en vrij rijden;
  • Niet rijdende leden, lid van KNHS en stemrecht op vergadering hebben geen recht op les of gebruik van accommodatie voor rijden. 
  • Pensionklanten van manege ten Bosch hoeven geen inschrijfgeld te betalen. 
  • Startkaartleden hoeven geen inschrijfgeld te betalen. 
 

Opzeggen kan met inachtneming van opzegtermijn van twee maanden. Slapend lidmaatschap kan na overleg en ter beoordeling van het bestuur, met inachtneming van twee maanden wachttijd.

Van lessende en vrij rijdende leden wordt per jaar 12 uur verenigingswerk verwacht. Deze 12 uur kunnen op jaarbasis worden afgekocht voor €75,00. Leden die meer dan de gevraagde 12 uur per jaar aan vrijwilligerswerk besteden, worden beloond met Nijgraaf-coins (1 coin per uur). Deze coins zijn te besteden in de kantine of bij Nijgraaf wedstrijden.