Lid worden

Let op: inschrijven bij de vereniging kan alleen als je een eigen paard tot je beschikking hebt. Voor manegelessen kan je contact opnemen met Manege Ten Bosch: 026 – 3113096

Contibutie 2022

Inschrijfgeld nieuw lid€ 35,00eenmalig
Inschrijfgeld 2e gezinslid€ 25,00eenmalig
Inschrijfgeld 3e gezinslid€ 0,00
Rijdend jeugdlid 1 les€ 34,00per maand
Rijdend jeugdlid 2 les€ 46,25per maand
Rijdend jeugdlid 3 les€ 59,00per maand
Rijdend lid (18+) 1 les€ 38,50per maand
Rijdend lid (18+) 2 les€ 51,50per maand
Rijdend lid (18+) 3 les€ 63,00per maand
Vrijrijdend jeugdlid€ 22,00per maand
Vrijrijdend lid (18+)€ 26,25per maand
Startkaartlid (inclusief kosten KNHS)€ 72,50Per jaar
Slapend lid€ 0,00
Donateur€ 25,00Per jaar
 • Rijdende leden (lessende leden) hebben recht op 1,2 of 3 lessen per week, vrij rijden in de hal en deelname aan activiteiten;
 • Vrij rijdende leden hebben recht op vrij rijden en deelname aan activiteiten;
 • Startkaartleden hebben recht op deelname aan activiteiten. Zij hebben geen recht op les en vrij rijden;
 • Niet rijdende leden, lid van KNHS en stemrecht op vergadering hebben geen recht op les of gebruik van accommodatie voor rijden. 

Opzeggen kan met inachtneming van opzegtermijn van twee maanden. Slapend lidmaatschap kan na overleg en ter beoordeling van het bestuur, met inachtneming van twee maanden wachttijd.

Van lessende en vrij rijdende leden wordt per jaar 12 uur verenigingswerk verwacht. Deze 12 uur kunnen op jaarbasis worden afgekocht voor €75,00. Leden die meer dan de gevraagde 12 uur per jaar aan vrijwilligerswerk besteden, worden beloond met Nijgraaf-coins (1 coin per 4 uur). Deze coins zijn te besteden in de kantine of bij Nijgraaf wedstrijden.  

Inschrijven

  MVN  HengstRuinMerrie
  inschrijfgeld bedraagd €35,-

  captcha(over typen)

  Dit formulier gaat rechtstreeks naar de ledenadministratie en je ontvangt zelf een kopie.
  De data worden niet in de website opgeslagen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt door de ledenadministratie.
  De inschrijving wordt pas na persoonlijk contact bekrachtigd. De vereniging neemt zo spoedig mogelijk contact met je op.