Corona maatregelen

In verband met het Corona virus hebben we de onderstaande maatregelen moeten treffen.

Protocol voor vrijrijdende leden:

 • Kom alleen als je op eigen stal geen geschikte rijbaan hebt;
 • Alleen na reservering mag er gebruik worden gemaakt van de rijbak;
 • Zet je komst op tijd in het reserveringssysteem (inlogcode op aanvraag info@nijgraaf.nl)
 • Maak alleen gebruik van de grote rijhal of achterste gedeelte van de buitenbak;
 • Maximaal 3 ruiters / amazone’s mogen er tegelijker tijd in de rijhal / achterste gedeelte buitenbak trainen;
 • Kom al opgezadeld op de accommodatie om zo de tijdsduur van het verblijf te verkorten;
 • Gebruik alleen de rijbak voor de noodzakelijke training en ga daarna direct weer huiswaarts;
 • Neem geen extra bezoekers mee. (1 ouder per kind);
 • Geen (privé) lessen.;
 • Kom niet in groepjes samen;
 • Contact te vermijden en minimaal 1,5 meter uit elkaar te blijven;
 • De sociale- en hygiënemaatregelen in acht te nemen;
 • Draag rijhandschoenen te dragen om zo fysiek contact met de omgeving te beperken;
 • Aanvragers van een inlogcode dienen al lessend lid of vrij-rijdend lid te zijn. Nieuwe lessende of vrij rijdende lidmaatschappen worden tijdelijk niet meer afgesloten;

Protocol voor lessende Jeugd t/m 18.

Algemene voorwaarden:

 • Lessen worden in de buitenlucht (buitenbak) gegeven;
 • Er mogen geen ouders langs de rijbaan staan;
 • Vermenging van leeftijdscategorieën: t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar mogen op geen enkel moment vermengt worden;
 • Er is tussen de lessen door ook een 15 minuten pauze gepland, zodat er geen overlap van lessende leden plaats vindt. Het uitlopen van een les is niet mogelijk;
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid ook bij gezinsleden geldt nog steeds: blijf thuis;

Voorschriften voor ruiters:

 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor en na je rijles thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis;
 • kom niet meer dan 10 minuten voor de paardrijles aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis;
 • Kom al opgezadeld op de accommodatie om zo de tijdsduur van het verblijf te verkorten;
 • Neem geen extra bezoekers mee. (1 ouder per kind);
 • Aanbevolen is ruiterhandschoenen te dragen zolang je op onze accommodatie bent;
 • Kom niet in groepjes samen;
 • Contact te vermijden en minimaal 1,5 meter uit elkaar te blijven;
 • De sociale- en hygiënemaatregelen in acht te nemen;

Voorschriften voor ouders/verzorgers ruiters:

 • reis alleen met jouw kind(eren);
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie, enkel tot de parkeerplaats of fietsenstalling. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • Parkeer op de parkeerplaats tussen de ‘parkeerlatten’ of bij aangepaste de fietsenstalling met ruimte afstand van elkaar. Je mag in de auto wachten;
 • Kom niet in groepjes samen;
 • Contact te vermijden en minimaal 1,5 meter uit elkaar te blijven;
 • De sociale- en hygiënemaatregelen in acht te nemen;