Overzicht vrijwilligerswerkgroepen en taakverdeling

Graag wil het bestuur alle leden een zo volledig mogelijk beeld geven van alles wat er zoals gebeurt binnen de vereniging. Zodat iedereen weet welke werkgroepen er zijn. Een aantal van deze werkgroepen kunnen nog wel een helpende hand gebruiken. Dus zie je iets waarvan je denkt daar wil ik wel bij helpen, geef dit aan bij een van de bestuursleden of bij een van de mensen die in de commissie zit.

 

 • Recreanten commissie hippische activiteiten
  • zoals groentjes dressuur, samen sterk, groentjes springen, oliebollen cup etc.
 • Clubkampioenschappen dressuur en springen
 • Bixie wedstrijden
 • Activiteitencommissie (Sinterklaas, zeskamp, spooktocht, kerstbingo, etc.)
 • Wedstrijdcommissies
  • deze zijn onderverdeeld in pony’s dressuur / paarden dressuur / paarden springen / pony’s springen
  • Annemiek Wernke regelt de juryleden en is goed op de hoogte van het reglement rondom wedstrijdrijden
 • Coördinatie instructie
  • Lesindelers ponies en paarden / Contactpersoon met instructie / Evaluatie instructie en lesindelers/ tussenpersoon voor het regelen van les gerelateerde zaken; Marjan Dolman en Dominique Storm
 • Ponykamp
  • het ponykamp wordt altijd georganiseerd door groep (leden en ouders) deze regelen zelf altijd waar naartoe, wat zijn de kosten, wanneer gaan we etc.
 • Contactpersoon Manege bedrijf en Gemeente Westervoort
  • De voorzitter van het bestuur is contactpersoon met manage Ten Bosch en de gemeente Westervoort.
 • Sponsorcommissie
  • vragen omtrent sponsoring (aanmelden, vragen over kosten bord of andere mogelijkheden) graag via bestuur@nijgraaf.nl of mondeling bespreken met een van de bestuursleden.
 • Website beheer en versturen nieuwsflitsen
  • berichten voor de site of voor de nieuwsflitsen kun je mailen aan info@nijgraaf.nl of webmaster@nijgraaf.nl
 • Leden contributie beheer
  • voor vragen mbt contributie kun je mailen aan contributienijgraaf@gmail.com
 • Accommodatie en onderhoudscommissie
  • Coördinator Evert ten Bosch
  • binnen en buitenbaan slepen, poepbakken leeg maken;
  • verzorgen van het hindernismateriaal;
  • buitenboel afspuiten, vegen en bijwerken;
  • de ramen wassen/ de binnenbaan randen af stoffen spinnenrag vrij te maken.
 • De kantine / bar
  • Evert ten Bosch (A.I.) regelt inkoop, vrijwilligersplanning maken voor kantinedienst, schoonmaakplanning;
   Al heel veel leden en of ouders van leden draaien mee als vrijwilliger voor kantinedienst en of schoonmaak van de kantine etc. Wat heel erg fijn is. Maar we kunnen nog weg wat extra krachten hierin gebruiken!